Het concept van Bodemisch Food is gestoeld op de ecologische gedachte. Wij houden rekening met het hele ecosysteem waarin we leven. Wij geloven dat je terugkrijgt wat je geeft. Uit onderzoek is gebleken dat dit met Bodemisch Food ook zo werkt. Eind jaren ’90 zijn we gestart met deze visie. Na de oogst zaaien we de aarde in met een mix van 15 zaden. Met deze ‘groenbemesters’ geven we de aarde voeding terug. Bovendien nemen we tijdens de groei monsters van het gewas om te bepalen waar het behoefte aan heeft. Met op maat gemaakte mineralenmengsels vullen we de eventuele tekorten in de planten aan. Deze werkwijze heeft een gezond gewas met genoeg weerbaarheid tegen ziekten en plagen én een goede oogst tot gevolg. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de aardappelen zo’n 30% meer mineralen en sporenelementen bevatten.

Concept in het kort

  • Gebaseerd op de ecologische gedachte
  • Hart voor de natuur én voor de gezondheid van de mens
  • De bodem voeden met zaden en het gewas met mineralen
  • Bodemisch Food is smakelijk en gezond
  • Snellere verzadiging: minder voeding nodig als oplossing wereldvoedselprobleem
  • Buitengewone eigenschappen: gezonde, weerbare mensen

Ook Bodemisch Food telen?

Wij geloven in de kracht van Bodemisch Food en zoeken naar andere agrariërs die deze werkwijze ook willen hanteren. Op deze manier kunnen we meer mensen laten genieten van de volle, kruidige smaak én de buitengewone eigenschappen van Bodemisch Food. In de zieken- en verpleeghuizen waar we aan leveren, is men laaiend enthousiast. Ouderen proeven er de smaak van vroeger in toen de landbouw nog niet zo intensief was. Bovendien geeft Bodemisch Food eerder een verzadigd gevoel én bevat het meer vitaminen, minerealen, sporenelementen en antioxidanten. Helpt u ook mee aan het produceren van dit topfood?