1. Wat is Bodemisch Food?

Bodemisch Food is voeding dat groeit in aarde die speciaal hiervoor vruchtbaar is gemaakt met behulp van zadenmengsels. Tijdens de groei wordt regelmatig gemeten waaraan het gewas behoefte heeft. Met op maat gemaakte mineralenmengsels krijgen de planten wat ze nodig hebben. Deze werkwijze resulteert in agrarische producten met buitengewone en gezonde eigenschappen. Lees hier meer.

 

2. Is Bodemisch Food biologisch?

Nee, het Bodemisch Food concept wordt niet ecologisch of biologisch gecertificeerd.

Wij begrijpen hoe het ecologische systeem werkt en houden heel duidelijk rekening met het hele systeem waarin we leven. Ook vermijden we, zo veel als mogelijk alles wat dit ecosysteem kan schaden. In één zin gezegd, Bodemisch Food onderscheid zich t.a.v. alle andere teelt wijzen inclusief Biologische teelt, middels een dynamisch food concept met de focus op human gezondheid.

Door de integrale aanpak van de complexe natuurlijke mogelijkheden, blijkt uit laboratorium onderzoek, dat we in staat zijn ons voedsel positief inhoudelijk te onderscheiden van gangbaar als biologische telers. Ook uit laboratorium onderzoek blijkt dat ons food concept gemiddeld ruim 30% meer voedingstoffen in het voedsel organiseert, voedingstoffen die nodig zijn voor een gezond lichaam.

Bio telers zeggen dat ze geen chemie gebruiken, wij van Bodemisch Food zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

 

3. Hoe kan Bodemisch Food bijdragen aan minder stress, ongemakken, ziektes en kwalen?

Na de oogst zaaien we de akkers in met een mix van 15 verschillende zaden. Hierdoor krijgt de grond weer voeding en energie om in het nieuwe seizoen weer te presteren. Het organisch materiaal dat boven op de grond verteerd word door het bodemleven de grond in getrokken en verteerd verder totdat het humus vormt. Humus is belangrijk want het legt een aanzienlijke hoeveelheid co₂ vast en is als het ware de kapstok voor de nutriënten ( de bouwstoffen voor het voedsel) vast houd. Tijdens het groeiseizoen nemen we monsters van het gewas om te beoordelen wat de planten nog nodig hebben. Met een op maat gemaakt mengsel van mineralen besproeien we het gewas. De planten worden daarmee in hun kracht gezet en weerbaar gemaakt tegen ziekten en plagen. Door deze ecologische werkwijze geeft de natuur gezondere producten. Uit onderzoek blijkt dat deze producten meer sporenelementen en mineralen bevatten. Deze zijn belangrijk voor onze celontwikkeling en -instandhouding. De producten hebben ook meer vitaminen en antioxidanten in zich. Met al deze gezonde stoffen hebben de producten van Bodemisch Food een positief effect op de darmflora, de hormoonhuishouding en dragen ze bij aan het tegengaan van allergieën volgens de deskundigen van het Bodemisch Food kennisnetwerk. Bodemisch Food draagt daarmee bij aan minder stress, ongemakken, ziektes en kwalen. Faculteiten die onderzoek doen naar de relatie tussen onze maag/darm flora en fauna en onze gezondheid willen hun onderzoek verder opschalen, omdat ze onze gedachtegang zeer begrijpelijk vinden. De relatie onderzoeken tussen een gezonde bodem, gezond voedsel en gezondere mensen, met als doel een wetenschappelijke onderbouwing.


4. Wordt de voedselproducent de dokter van de toekomst?

Ja als de voedselproducent in staat is het voedsel de inhoud weet mee te geven die ons lichaam van ons voedsel vraagt, door de evolutie bepaald, kun je stellen dat het voedsel aan gezondheid preventie doet. Dat betekend dat ons voedsel ons medicijn wordt en ons medicijn ons voedsel. Let wel medicijnen poetsen de kwalijke gevolgen, hetgeen ons overkomt, weg maar genezen niet, voedsel wel. We mogen stellen dat: voedsel is, een medicijn vervanger zonder schadelijke bijwerkingen. De voorbeelden zijn te zien in de Blue Zones in de wereld.

 

5. Worden doctoren straks overbodig?

Nee niet alles wat ons overkomt, aan ziekten en kwalen, is voedsel gerelateerd, Universitaire medische specialisten zeggen dat 85% van de ziekten en kwalen voedsel gerelateerd zijn. De resterende percentages hebben andere oorzaken en zullen bestreden moeten worden. Dat betekend dat voedselproducenten werken aan de voorkant van het probleem en doctoren aan de achterkant.

 

6. Hoe weten we wat de inhoud van ons voedsel moet zijn?

Dat is in de wetenschap nog een heel grote vraag, wat ze wel weten welk nutriënt tekort welke ziekte veroorzaakt bij welk orgaan. Maar hoe dat probleem op te lossen is nog een natuurlijk mysterie waar we voorlopig nog geen antwoord op hebben en ook niet op korte termijn zullen vinden. Tot nu toe denk men het op te lossen met supplementen maar dat werkt ten delen en vaak zelfs zeer onvoldoende. Zie verder onder 9.


7. Hoe is bodemisch food ontstaan?

Een voedsel producent kreeg half de jaren tachtig, van de vorige eeuw, een onderzoeks- document onder ogen, in opdracht van de Engelse overheid aan een laboratorium. De opdracht luide stel een consumenten voedsel pakket samen en analiseer de nutriënten inhoud. Dat is vervolgens om het jaar herhaald. De gegeven zijn schrikbarend en haast niet te geloven. In ruim 60 jaar is daar een nutriënten afname van 60%. Dat was voor ons een reden contact te zoeken met het U.M.C Maastricht . Daar werden onze boze vermoedens bevestigt en werd ons geadviseerd vaart te maken daar de gevolgen dramatisch zijn.
Dat was voor ons de aanleiding een netwerk van deskundigen samen te stellen en anders naar voedselproductie te gaan kijken.
Bodemisch Food Exclusief door zijn Elite concept.


8. Wat heeft dat netwerken opgeleverd?

We kwamen er al snel achter dat de conventionele voedselproductie holistisch wordt aangestuurd vanuit het chemisch denken. En dat de biologische voedselproductie alleen de chemie heeft verlaten. Maar naast het chemische zijn er nog een aantal zaken die beide niet op een natuurlijke manier doen. Hiermee hebben we de kern al aangestipt komen daar straks op terug.
Wij zijn een product gevormd tijdens de evolutie. In de evolutie was daar een bodem, op die bodem groeide planten, van die planten leefden beesten, en van die planten en beesten leefden de mensen. Wie in dat systeem niet paste is uit geëvalueerd. Dus de bodem zoals die van oorsprong daar was bepaalde onze gezondheid. Nadat we van jagers verzamelaars landbouw zijn gaan bedrijven gingen we dingen anders doen. In 1500 zijn we gaan ploegen, in de vorige eeuw kwam de mechanisatie op en halverwege de vorige eeuw kwam daar de chemische revolutie nog overheen. De focus bij de huidige voedselproductie is massa is kassa. Onze netwerkgroep stelden vast dat we zo ver van de natuur afstaan en dat de focus op een andere plaats moest liggen. Kwaliteit denken moest het uitgangspunt worden vanuit het natuurlijk denken. De natuur leren begrijpen geeft heel andere inzichten op voedselproductie. Fundamentele veranderingen moeten vanuit de conventionele voedselproductie gaan plaats vinden. Gelijktijdig kwamen we er achter dat we voedsel moesten gaan produceren vanuit zorg voor de gezondheid van de consument. Dat betekend niet chemisch gedomineerd maar met natuurlijke hulpstoffen gefaciliteerd. Alle opgedane kennis, dat betekend de intellectuele kennis en praktische oude natuurlijke kennis gaan praktiseren.


9. Kunt u iets meer vertellen over de inhoud van Bodemisch Food?

Door de bodem weer in zijn oude oorspronkelijke oude kracht te zetten, zijn natuurlijke balans, dat is op zich al heel complex, krijgen we weer planten en beesten die aan de oorspronkelijke nutriënten inhoud gaan voldoen. De kunst is om de nutriënten voorraad in de bodem in de natuurlijke balans te krijgen, niet in de natuurlijke balans, zitten ze elkaar in de weg en blokkeert die balans in ons voedsel. U ziet het al een gezonde bodem in zijn natuurlijke balans, gezonde planten, gezonde dieren en dus gezonde mensen. Wij zijn een product uit de natuur, de natuur in zijn oorspronkelijke kracht zorgt voor voedsel zoals we uit de evolutie gewend waren. Begrijpt u dat het de gezondheid van ons allen ten goede komt. Wat is de natuur in die zin toch mooi, en wat zijn we van de natuur afgedwaald. In de maatschappij zien we steeds meer beweging in deze richting maar wij praktiseren dit gedachtegoed al zins 2000 en hebben een voorsprong in kennis en ontwikkeling. Integraal denken, dat is iets des ondernemerschap, geeft ons een enorme voorsprong in deze zeer complexe materie. Ons motto is dan ook, “Een natuurlijk gezonde bodem is de bron voor een gezond lichaam”.10. Waarom is Bodemisch Food zo beperkt verkrijgbaar?

De ontwikkeling van het concept gaat moeizaam omdat de sector het traditioneel gedachtegoed moet gaan verlaten. Aan de keukentafel en op de onderwijs instellingen wordt het oude gedachtegoed gedoceerd. Veranderen maakt onzeker en daar houden mensen van nature niet van. Ook wordt de sector in de markt afgerekend op de massa, het credo is kg maal prijs en niks kwaliteit wordt betaald. Echter je moet wel zeer innovatief zijn, eigenwijs vanuit opgedane kennis, en een afwijkende mening durven hebben om tegen de stroom in te roeien. Ook moet je in staat zijn en bereid om te investeren in dit gedachtengoed. Een wijs persoon vertelde me eens, “ Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Dus als je tegen de stroom in-roeit ontdek je nieuwe kansen die een ander niet ziet.

 

11. Voor wie is Bodemisch Food geschikt?

Bodemisch Food is voor iedereen die gezondheid belangrijk vind een must. Wij zeggen het zo “gezondheidzorg begint met natuurlijk gezond voedsel”. Daarnaast is het van het allergrootste belang voor lichamen die boven normaal moeten presteren. Te denken valt aan jonge kinderen, onze ouderen, top sporters, mensen die ziek zijn en of in een genezing proces verkeren.


12. De bodem hoe krijgen we weer de oorspronkelijke bodem?

De oorspronkelijke bodem in zijn natuurlijk evenwicht krijgen we niet, in tegenstelling tot sommige partijen met commerciële belangen zeggen, door stoffen te plempen op de bodem. Ja dan zien we kwantitatieve resultaten, nog al logisch, want er waren tekorten. Maar een gezonde natuurlijke bodem terug krijgen is een proces waarin je een aantal goede dingen moet doen en nog al wat verkeerde dingen moet laten. Een bodem moet je faciliteren met natuurlijke hulpstoffen om het natuurlijke proces op gang te brengen en houden, dus kan je niet forceren maar op een natuurlijke manier laten organiseren en dat is heel complex. Die kennis hebben we in huis en kunnen zo gericht onze voorsprong uitbouwen. Dus kort, wat we in eeuwen hebben verprutst heeft tijd en vanuit kennis acties nodig, overtuigingskracht van de producent en financiële armslag om de investeringen in de grond waar te maken.


13. Is, zoals ik heb begrepen, nutriënten anders aanbieden voldoende?

Nee zoals eerder gezegd de natuur leren begrijpen is veel omvattend. We willen een voorbeeld geven, dat makkelijk door eenieder is te begrijpen. In de natuur verteerd het organisch materiaal in eerste instantie op de bodem. Laat de natuur uw leermeester zijn, ga eens naar een bos, ga eens stil staan en kijk op de grond, de afgevallen bladeren en takjes verteren op de grond en de natuur doet de rest. Het bodemleven haalt dat verteerde materiaal in de bodem. Als u tegels of een stenen straat heeft zal het u wel eens zijn opgevallen dat takjes of blaadjes vast zitten tussen de stenen. Dat was het werk van het bodemleven, til maar een tegel op en zie wat daar leeft. Dat organisch materiaal wordt vervolgens in opeenvolgende lagen in de grond door daar levend organisme verder verteerd.
Dat totale proces is nodig voor een natuurlijke balans. Dus organisch materiaal omploegen, mest in de grond brengen is verre van natuurlijk en geeft al aan hoe ver we van het natuurlijk gedachtegoed zijn afgedwaald. Ploegen en mest injecteren is tegen onze gezondheid! Bodemisch Food ploegt, u zal het al wel begrepen hebben, absoluut niet meer!
Zeer specifiek microbieel proces moet plaats vinden om goed organisch materiaal te verteren tot een stabiele humus. Naast organisch materiaal en nutriënten is ook het aanwezig bodemleven in zijn natuurlijke balans een zeer belangrijke factor.

 

14. Bodemleven hoe moet ik dat zien?

Bodemleven heeft verschillende functies. In een aardappel lepel natuurlijk gezonde aarde zit meer levend organisme als er mensen zijn op aarde. U zal begrijpen dat we daar nog lang niet alles over weten. Wat wij echter u nu kunnen vertellen, en ik zal wellicht niet onuitputtelijk zijn, dat zoals net beschreven ze dienst doen voor de vertering van het organisch materiaal. Verder leven ze van de stoffen die de planten wortels afscheiden en dat verteerde voedsel leggen ze vast in de bodem. Maar inruil daarvoor maken ze de benodigde nutriënten die de plant vraagt vrij om door de plant op te kunnen nemen. Hoe kennen ze dat? Dus bodemleven leeft in synergie met plantenwortels. Verder geven ze signalen door die ondergronds hun werk doen, daarbij kunt u ongeveer denken aan hoe onze mobile telefoon werkt. Wat was de natuur ons ver voor. Daar kunnen we voorbeelden van geven. Dat leventje in de bodem leeft van elkaar en voor elkaar, zoals een kundig iemand ons vertelde het is leven van leven dat is de natuur. Dus anders gezegd zonder leven geen leven, daar moeten we ons maar eens rekenschap van geven. Zonder leven geen leven.


15. Wat is het verschil met biologisch voedsel?

Bodemisch Food heeft minimaal aantoonbaar 30% meer mineralen en sporenelementen in zich dan het biologische als ook het conventionele voedsel. Daarnaast meer vitaminen, antioxidanten en andere essentiële bouwstoffen als metabolieten voor het vormen en instant houden van een gezond lichaam.
Onafhankelijk onderzoek in Scandinavië heeft uitgewezen dat de voor en nadelen van biologisch als conventioneel voedsel elkaar niet veel ontlopen. Op verschillende punten verschillen ze wel van elkaar maar geen van beide is beter. De conclusie was dan ook “zal het beste van beide niet het systeem van de toekomst worden?”. Laten wij dat nou zins 2000 opgepakt hebben aangevuld door nog al wat meer andere zaken. Dus duidelijk nog een stap verder anders konden we deze opzienbarende resultaten niet laten zien..

 

16. Kan Bodemisch Food kanker voorkomen?

Dat is een vraag waar we niet lichtzinnig mee om mogen gaan. Maar een eerlijk antwoord is dat we de deskundigheid in huis hebben die aangeeft, kanker is een proces in ons lichaam dat al vanaf onze geboren aanwezig is. Ons lichaam, zo stellen we het maar even, heeft vuilnismannen die deze cellen opspoort, vernietigt en afvoert. Onze cellen hebben zelf ook een afweer mechanisme (de celmaag) genaamd het lysosoom. In dat lysosoom breken enzymen de afvalstoffen van de cel af. Daarnaast spelen het lymfestelsel een belangrijke rol als ook de lever de mild de nieren en de darmen. Als een van deze genoemden geen voeding genoeg krijgen, zoals in punt 3 genoemd, worden er te weinig vuilnismannen geproduceerd, wordt de kanker op de natuurlijke manier niet genoeg in de weg gelegd en kan zich manifesteren. Dit proces gaat vooraf zoals gezegd door een verkeerde natuurlijke mineralen balans. De huidige kennis zegt verkeerde en te veel nitraat te veel kalium, natrium, fosfor en calcium in verhouding tot te weinig magnesium, Silicium, selenium, jodium en chroom, zink, vitaminen en enzymen. Dus de natuurlijke balans is totaal verstoord. Zoals eerder gememoreerd de bodem op orde kan alleen die natuurlijke balans organiseren.

 

17. Is Bodemisch Food duurder dan gangbare producten?

Ja en nee. Ja, door de speciale en intensieve productiewijze is Bodemisch Food duurder dan gangbare producten. De grond waarop Bodemisch Food groeit, hoeft niet alleen voeding te geven, maar wordt tevens gevoed om dit te kunnen realiseren. Na de oogst zaaien we de grond in met een mix van zaden die de aarde voeding teruggeven. Tijdens de groei beoordelen we wat de planten nog nodig hebben en geven we ze een op maat gemaakt mineralenmengsel. Al deze handelingen kosten tijd en dus geld. Hierdoor is Bodemisch Food in aankoop duurder.
Nee, Bodemisch Food bespaart juist geld. In de eerste plaats treedt er bij het consumeren van Bodemisch Food eerder verzadiging op. U heeft er dus minder van nodig. Verder heeft Bodemisch Food een positief effect op uw gezondheid (zie ook vraag 4) en daardoor heeft u minder medicijnen en supplementen nodig om u fit en gezond te voelen. Dit bespaart de gezondheidszorg daarmee geld. U wordt door een betere conditie minder ziek en hersteld sneller.

 

18. Wat is er nodig om dit proces te versnellen?

Als producenten en consumenten met behulp van ketenpartners het voor elkaar krijgen de handen ineen te slaan, gaan we gezamenlijk met de consumenten voedsel produceren. De consument krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op voedsel productie en de wijze van productie. Hij/zij kan met de voedselproducent om tafel en van daaruit gaan we voedsel produceren met elkaar voor elkaar en komt de consument dichter bij de natuur. Door deze actie komen stad en platteland dichter bij elkaar en geeft ook de kans om mee te denken hoe onze leefomgeving in te richten. In deze situatie kan het wij gevoel en het gezondheid bewustzijn bij de mensen ontstaan wat ook weer invloed heeft op het totale welbevinden.19. Wat kan ik als consument in deze betekenen?

Door Bodemisch Food te kopen werkt u al mee dit gedachtegoed verder te ontwikkelen, en bouwt u al aan uw gezondheid en die van uw geliefden. Wil u meer informatie, een lezing organiseren een bezoek brengen met een gezelschap, familie, gezin met kinderen, schoolklassen of anderszins neem gerust contact op. Denkt u vanuit uw kennis of andere mogelijkheden (eventueel financiële) dat het interessant is te participeren staan wij daar welwillend tegenover. We kunnen daar een interessante formule op loslaten. Wij denken, en dan zijn we het met Adjiedj Bakas eens, dat we de wereld moeten omvormen tot een participatie maatschappij. Dat we daardoor gezamenlijk instaat zijn verder vorm en inhoud te geven aan het telen en teeltwijze van ons voedsel. Daarnaast hebben we invloed op het inrichten en vormgeven van onze leefomgeving. Door betrokken te zijn bij het ecologische gedachtegoed gaat er een natuurlijk gezondheid bewustzijn ontstaan.
Op deze wijze met elkaar daar vorm aan te geven, vanuit enthousiasme, positieve insteek en de mogelijkheid iets te kunnen betekenen voor de consument/patiënt, krijgen we positieve flow, het wij gevoel. Maatschappelijke waarde creëren. Er is toch niets mooiers iets voor een ander te kunnen betekenen waar beide beter van worden. Mogen we dit het wij verdienmodel noemen?

 

20. Mogen we Bodemisch Food “functional food” noemen?

In de zin van het woord mogen we Bodemisch Food min of meer functional food noemen.
In de industrie en de geneeskunde (voeding wereld) denkt men aan het maken van voedsel. Nou laat ik u uit de droom helpen, voedsel wordt gemaakt in de natuur, de natuurlijke gang heeft het in zich, middels een complex systeem.
Hoe dat werkt? De wetenschap geeft ruiterlijk toe niet goed te weten wat die natuurlijke balans is en welke ingrediënten in welke hoeveelheid daar een bijdrage aan leveren. Wij hebben zins kort zicht op stofjes die in zeer kleine hoeveelheden door het organisme worden geproduceerd en wel eens grote consequenties kunnen hebben voor ons lichaam. Die biostimulanten activeren onze maag-darm flora en houden die in conditie. Zodat ze hun werk goed kunnen doen, nutriënten de bouwstenen voor ons lichaam, vrij maken uit ons eten en door de darmwand doorgeven aan de bloedvaten om optimaal te functioneren in ons lichaam. Dus voedsel wordt gemaakt in en gezonde natuurlijke bodem. In een fabriek, laboratorium, wordt voedsel (ik zeg het netjes) vermaakt. En als men niet exact weet hoe de natuurlijke samenstelling hoort te zijn, hoe kan men pretenderen gezond voedsel te produceren? Het is weer zo`n term dat iets suggereert, maar de vlag de lading niet dekt. Misleidend!

  

21. Heeft Bodemisch Food verwantschap met genetische modificatie?

Nee genetische modificatie past absoluut niet bij ecologische landbouw. Als we kijken hoe langzaam en met kleine stapjes natuurlijke veranderingen plaatsvinden en in tegenstelling tot genetische modificatie is dat verre van natuurlijk. Onderzoeken hebben uitgewezen dat bij natuurlijke veranderingen het menselijk lichaam 2 tot 3 generaties nodig had om aan die veranderingen zich aan te passen en dat ging niet zonder slag of stoot. Bij grote veranderingen zoals bij GMO zal op termijn blijken dat dat consequenties gaat hebben ten aanzien van onze gezondheid. Alsof we al niet genoeg problemen hebben. De vermeende oplossingen die ons worden voor gehouden kunnen we in het ecologische systeem ook oplossen. Via de natuurlijke weg zijn nog tal van mogelijkheden te vinden. Maar onderzoeksbudget wordt alleen vrijgemaakt als er vet aan verdiend kan worden. En biologische oplossingen zijn niet te patenteren dus commercieel niet interessant. Bangmakerij en doemscenario’s worden ten toon gespreid. Men verdient zonder schroom graag grof geld ten kosten van onze gezondheid.

 

22. Zonder vlees kan dat ook?

Ja natuurlijk eten zonder vlees kan zeker maar vergeet niet dan mist u enkele zeer belangrijke voedingstoffen. Het is namelijk zo dat niet alle nutriënten door een plant opgenomen door een mens verteerbaar zijn dus verlaten ze ons lichaam zonder op de gewenste plaats terecht te komen. Die nutriënten kunnen door een beest, omdat die over een uitgebreider maagdarm systeem beschikken, wel verteerd worden en komen dan via vlees of zuivelproducten voor ons beschikbaar in een vorm voor ons gewenst.

 


23. Waarom hebben jullie dit concept opgepakt?

Wij hadden (in 7 benoemd) de informatie dat ons voedsel een gezond lichaam in de weg stond. De geëigende paden verlaten was een risico, we wisten immers niet hoe de maatschappij zou reageren. Maar het alternatief zou kunnen worden, dat de consument zou gaan vragen, wat we niet kunnen leveren. Nu steeds duidelijker wordt dat de kwaliteit van ons voedsel te wensen overlaat en de gevolgen zijn, hebben we achteraf de goede beslissing genomen. De vlucht vooruit, daardoor kunnen we de consument bedienen van hoogwaardig voedsel, waar we volledig achter kunnen staan.

 

24. Waar is Bodemisch Food verkrijgbaar?

Bodemisch Food is verkrijgbaar op de volgende locaties:

  

25. Wat wordt er bedoeld met Kringlooplandbouw?

Als we over voedselproductie praten, betekend dat je voedingsstoffen uit de bodem haalt. Als je de bodem op orde wilt houden zul je die voedingstoffen weer aan moeten voeren. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen van de restproducten bijvoorbeeld; mest van vee of restproducten van voedselfabricage. Voor meer uitleg verwijs ik graag naar "Uitgelicht! 12 november 2018 - Arnold van Woerkom over kringlooplandbouw".